авторские танцевальные композицииАвторські розробки танцювальних композицій для дошкільнят

Ритм музики найтіснішим чином пов’язаний з моторикою людини. Музично-ритмічні навички складають основу будь танцювальній композиції.

Заняття ритмікою і танцями розвивають увагу, волю, пам’ять, рухливість і гнучкість розумових процесів, спрямовані на розвиток музичності, емоційності, творчої уяви, фантазії, здатності до імпровізації в русі під музику. А це вимагає вільного володіння тілом.

Впродовж декількох років я займаюся з дітьми танцювальної ритмікою. Ця робота сприяє розвитку вмінь, здібностей і навіть деяких якостей особистості дитини. Заняття допомагають зменшити проблеми з розвитком мовлення, увагою, пам’яттю, мисленням, формуванням гарної постави.

Танцювальна ритміка розвиває емоції дітей, тренує рухливість (лабільність) нервових процесів, розвиває морально-комунікативні якості особистості, тобто виховує вміння співпереживати, вести себе в групі під час руху; формує почуття такту і культурні навички спілкування з дітьми і дорослими. Так само розвиває вміння орієнтуватися в просторі: самостійно знаходити вільне місце в залі, перебудовуватися в коло, вставати в пари, самовиражатися в русі під музику, Ритміка розвиває слухове увагу, уяву, вміння знаходити свої оригінальні руху для вираження того чи іншого характеру музики чи ігрового образу.

При розробці танцювальних композицій я керувалася принципом доступності та урахуванням вікових особливостей дітей.

У додатку наведені описи конкретних танцювальних композицій.

Цветные платья.

Музыкальное сопровождение: песня группы Real –O «Платья»

Девочки выстраиваются в зале таким образом.

Куплет.

1. Поочередно по одной с правой и левой колонны делают выпад к центральной линии, рука к центру – вверх. Девочка в центре – проход вперед, поворот, назад.

Припев.

2. Нога вперед на носок, руки согнуты в локтях перед собой, поворот в сторону. 5 раз

На слова « я –разноцветная» полуприсед, волна двумя руками сверху вниз, поворот прыжком, развернуться спиной к зрителям. Повтор движения 2.

Второй куплет.

3. Меняются местами девочки первой линии приставным шагом лицом к зрителям с наклоном головы.

Вторая линия идут навстречу друг другу, в центре – прогнувшись вперед, стать на носочки.

Третья линия – кружатся в центре парой, правая рука вверх.

Четвертая линия – в центре, лицом к зрителю, стоя одна за другой, заглядывают друг на друга влево-вправо.

Девочка в центре – проход вперед, поворот, назад

Проигрыш

Идут по кругу. На слова «ха-ха» — пружинка, руки согнуты в локтях, ладони параллельно полу, движение руками влево-вправо. Перестроение в исходную позицию. Повтор движения 2.

Первая любовь.

Музыкальное сопровождение: А.Рыбак «Сказка»(версия на русском языке)

мальчик

стульчик

Мальчики выходят со стульчиками, ставят их сидением к зрителям. На спинке с другой стороны стульчика – постеры девушек — звезд эстрады и кино.

На вступление – стоят спиной к зрителям. Бег на месте, забрасывая пяточку, поворот, то же лицом к зрителю.

На куплет – пружинка, ровные руки пред собой на уровне плеч, повороты влево-вправо.

На слова «первая любовь моя» — разворачивают стульчик портретом к зрителям. Шаг влево, руки в стороны, заглянуть на портрет. То же вправо.

На проигрыш – неглубокая присядка с пяточкой, обходят вокруг стульчика.

Сидя на стульчике «верхом», руки и ноги в стороны – «жучок».

Руками держась за спинку стула, наклон-поворот головы – заглянуть на портрет.

Упор руками на сидение стульчика, мах ногой назад.

Покружились со стульчиком в руках, поставили, послали воздушный поцелуй.

Финал. Опуститься на 1 колено возле стульчика с портретом. Правая рука вверх, левая на поясе.
map