пожарная дружинаWord«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Голова пожежно-технічної комісії

________________Ярошенко М.І.

«_____»_______________ 2014р.

СКЛАД

добровільної пожежної дружини по підрозділах

із врахуванням суміжності територіального розміщення.

Секця 3А – 1 (експедиція, бригада пакувальників, комп’ютерна ).

Склад ланки ДПД – 5 чол.

Гаврилюк О.В.

Герасименко С.С.

Бондаренко Є.О.

Шаршаков С.В.

Мислик М.О.

Секція 3А – 2 (дільниця порошкового покриття).

Склад ланки ДПД – 3 чол.

Масєвич В.Є.

Попов О.С.

Савін В.П.

Секція 3А — (штампувальна дільниця, дільниця нестандартизованого обладнання, бригада пакувальників, ІТР).

Склад ланки ДПД – 3 чол.

Шемякін С.О.

Дрислюк В.П.

Швець Б.І.

Секція 3Б – 1 (заготівельно-штампувальна дільниця, дільниця нестандартизованого обладнання, комп’ютерна )

Склад ланки ДПД – 5 чол.

Шемякін С.О.

Волченко В.О.

Сивенко П.А.

Матюшенок М.З.

Паталахін А.І.

Секція 3Б – 1 (слюсарно-складальна дільниця, дільниця порошкового покриття ).

Склад ланки ДПД – 3 чол.

Шепет С.В.

Таран С.П.

Волчок А.В.

Основні завдання добровільної пожежної дружини.

Виявити, локалізувати та ліквідувати пожежу.

Проводити попереджувальні заходи щодо виникнення пожежі.

Приймати можливі дії по збереженню здоров’я та життя працівників , а також захисту матеріальних цінностей підприємства від пожежі.

Члени ДПД повинні знати.

Як діти у випадку пожежі.

Де знаходяться та які засоби пожежогасіння.

Як користуватися, у яких випадках і якими засобами пожежогасіння.

Кого і як викликати у випадку пожежі.

Що і як вимикати у випадку пожеж.

Куди і кого евакуювати.

Як надати першу долікарську допомогу, чим і звідки.
map