практикаПрактическая работа №6

тема ШРИФТЫ.

Начертить рамку чертежа

Начертить основную надпись.

Написать чертежным шрифтом, прописными буквами Д, Ж, М, Ф, Ш, Щ, Ы, Ю используя таблицу и образцы написания букв.

Написать чертежным шрифтом, строчными буквами а, б, в, д, р, э, г используя таблицу и образцы написания букв.
ПрактикаПрактична робота №1

Тема: Організація оплати праці в селянському фермерському господарстві

Час виконання: 8 год

Мета практики: навчитися здійснювати розрахунки оплати праці в селянському фермерському господарстві отримання з фонду оплати праці проаналізувати завдання оплати правці на перспективі селянському фермерському господарстві на основі звітних звітів

Виховна мета: Виховати почуття відповідальності економічного мислення фінансового пунктуальність і за доручену справу при нарахуванні оплати праці по галузі здійснення розрахунків

Оснащення: Інструкційні карти, конспекти, довідники по нормуванню, плануванню , робочі зошити.

Література:

Аркуш А.О. « Економіка сільського господарства».; видавництво «Інтас» 2007 р.

Батіг А.І «Організація і планування с\г підприємств» Київ 2010р ( робочий зошит НМЦ).

Батіг А.І «Планування та організація діяльності аграрного підприємства» Київ аграрна освіта, 2007р.

Бойчик І.М «Економіка підприємства» Київ , видавництво « Аніка», 2010р.

Гордієнко О.В , Рудько О.І, Кулініч О.І «Організація виробництва». ВГІ НУБіП України « Боровицький коледж економіки та менеджменту ім. О. Майнової», Київ «Аграрна освіта» 2010р.

Громов Н.М « Наукова організація нормування і оплата праці на с\г підприємствах».; М.

Добринін В.А «Економика сельського хазяйства».;М.2003г

Дробот В.І «Бізнес – план розвитку с\г підприємства».; К. «Мета». 2008р

Зрівняв Л.Я « Організація і планування на с\г виробництвах на с\г підриємствах». – К.; «Урожай». 2009р

Кулик В.Г «Справочник по планированию и економике с\г производства» . – М..;2008г

Кононенко М.П « Довідник економіста аграрника» .К.; «Урожай».; 2008р

Мертенс В.П «Економіка с\г». Урожай.;2009р

Михайлов С.І. – К.: 2004р «Економіка аграрного підприємства»

«Економіка підприємства»: Навчальний посібник. Д.І. Рижмань, Г.Я. Криворучко. – К.: «Аграрна освіта» 2011р.

Руснак П.П. «Економіка с\г» — К..: Урожай 2010р

План заняття:

Види форми системи оплати праці

Нарахування оплати праці в рослинництві

Нарахування оплати праці в тваринництві

Нарахування оплати праці керівнику персоналу селянському фермерському господарстві

Утримання з заробітної плати

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

5

Методичні вказівки:

Користуватись літературними джерелами необхідно теоретично висвітлити види форми системи оплати працівників. Завдання при організації оплати праці в селянському фермерського господарства

Нарахувати оплату праці на вирощування культур в рослинництві. Дані занести в таблицю

Нарахувати оплату праці на вирощування в тваринництві дані занести в таблицю

Нарахувати оплату праці керівному персоналу

Здійснити утриману заробітну праці згідно чинного законодавства дані занести в таблицю. Після виконання завдань практики

Студент повинен вміти:

Вміти нараховувати оплати праці по галузі здійснювати основні економічні розрахунки та утримання з фонду оплати праці.

1.
map