Математикадан контроль эш2 класс, октябрь

Контроль эш №2

1 вариант

Мәсьәләне чиш:

Чиләккә 8 кг, капчыкка 40 кг бәрәңге сыя.Чиләккә капчыкка караганда ничә килограммга кимрәк бәрәңге сыя?

Бирелгән аңлатмалардан ике дөрес тигезлек һәм ике дөрес булмаган тигезсезлек төзе:

20 + 40 90 – 10

30 + 60 40 – 20

40 + 40 80 – 20

Аңлатмаларның кыйммәтен исәплә:

23 + 45 45 – 4

67 + 26 37 – 8

Саннарны үсә бару тәртибендә яз:

27, 45, 34, 18, 73, 56, 92, 85, 64

Яклары 3 см булган квадрат сыз.

Контроль эш №2

2 вариант

Мәсьәләне чиш:

Банкага 3 кг, ә капчыкка 25 кг шикәр комы сыя.Банкага капчыкка караганда ничә килограммга кимрәк шикәр комы сыя?

Бирелгән аңлатмалардан ике дөрес тигезлек һәм ике дөрес булмаган тигезсезлек төзе:

30 + 50 90 – 10

20 + 30 70 – 20

50 + 20 80 – 20

Аңлатмаларның кыйммәтен исәплә:

63 + 34 56 – 4

87 + 35 47 – 9

Саннарны үсә бару тәртибендә яз:

45, 28, 93, 15, 74, 58, 39, 65, 84

5.Яклары 4 см булган квадрат сыз.

2 класс, декабрь

Контроль эш №3

1 вариант

Мәсьәләне чишегез:

Машина багында 24 л бензин булган. Йөреп кайтканнан соң бакта 4 л бензин калган. Ничә литр бензин тотылган?

2.Аңлатмаларның кыйммәтен исәплә:

+ (10-4) (54 – 4) +15

— (4+ 5) (23 + 7) + 10

3.Чагыштырыгыз: >, < яки = тамгаларын куегыз:

14 см … 1дм + 3 см 92 см …. 2 дм 9 см

3 дм 4 см … 43 см 9 дм … 87 см

4.Яклары 4 см булган квадрат сызыгыз һәм аның периметрын табыгыз.

а = 50 булганда, 45 + а – 20 аңлатмасының кыйммәтен табыгыз.

Контроль эш №3

вариант

1.Мәсьәләне чишегез:

Капчыкта 30 кг бәрәңге бар иде. Бер атнадан соң анда 8 кг бәрәңге калды. Бер атна эчендә ничә килограмм бәрәңге тотылган?

2.Аңлатмаларның кыйммәтен исәплә:

— (10-4) (68 — 8) +12

+ (9- 7) (32 + 8) + 10

3.Чагыштырыгыз: >, < яки = тамгаларын куегыз:

18 см … 1дм + 7 см 83 см …. 3 дм 8 см

4 дм 3 см … 34 см 8 дм … 78 см

4.Яклары 3 см булган квадрат сызыгыз һәм аның периметрын табыгыз.

5.а = 40 булганда, 55 + а – 30 аңлатмасының кыйммәтен табыгыз.
map