Математикадан тестлар 3 классМатематикадан тестлар. III сыйныф

III чирек.

Сул яктагы биремнәрне уң якта туры килә торган җаваплар белән тоташтыр.

1.Чикерткә яши торган өйнең тәрәзәләре Кырмыска яши торган өйнең тәрәзәләренә караганда 3тапкырга күбрәк. Бал корты өенең тәрәзәләре Чикерткә өенең тәрәзәләренә караганда 3кә кимрәк. Күбәләк өенең тәрәзәләре Бал корты өенең тәрәзәләренә караганда 3 тапкыр ким. Өйнең хуҗаларын тап.

Математикадан тестлар 3 класс

Математикадан тестлар 3 класс

3 класс өчен математикадан биремнәр

3класс мтематикадан тестлар

3класс мтематикадан тестлар

Математикадан тестлар моро 3 класс итоги

Математикадан тестлар 3 класс

Математикадан тестлар 3 класс

2.

а)Бер китапта 42 бит, ә икенчесендә

6 тапкыр ким. Бу ике китапта ничә

бит?

б)Китапта 42 бит бар. Камил һәр көн-

не 6 шар бит укыды. Камил китапны

ничә көндә укып бетергән?

в)Сыер 7 көндә 42 кг печән ашый.

6 көнгә сыерга ничә кг печән кирәк була?

г)Алсуның зур календьлары 42 данә. Бу

кечкенә календаренә караганда 7 тап-

кыр күбрәк. Алсуның кечкенә кален-

дарьлары ничә?

42:7=6

42:6=7

42+7=49

42:6=7

42:7=6

6х6=36

3. а) (25 — 12) х 3

б) 25 + 12 х 3

в) 25 – 12 : 3

г) 25 + 3 + 12

61

40

21

39

4. а) 11 һәм 7 саннарының тапкырчыгышы.

б) 72 һәм 8 саннарының өлше.

в) 27 һәм 54 саннарының суммасы.

г) 81 һәм 14 саннарының аермасы.

9

77

67

81

5. а)Х – 34 = 56

б) 82 – Х = 64

в) Х : 6 = 11

г) 6 х Х = 9 х 2

Х = 66

Х = 90

Х = 18

Х = 3

6. а) 42, 28, 7, 14, 35 саннары бүленә

б) 63, 81, 8, 36. 45 саннары бүленә

в) 64, 16, 24, 40, 72 саннары бүленә

г) 25, 15, 30, 20, 35 саннары бүленә

5

7

8

9

7. Винни – Пух дусларын бәйрәмгә чакырды. Аларга ак һәм сары төстәге чәчәкләр алып килергә кушты. Һәрберсенә үз шартын куйды.

3 класс өчен математикадан биремнәр ның шарты.

3класс мтематикадан тестлар

Сары чәчәкләр акларына караганда 5кә азрак.

3класс мтематикадан тестларМатематикадан тестлар моро 3 класс итогиМатематикадан тестлар 3 класс Математикадан тестлар 3 класс 3 класс өчен математикадан биремнәр3класс мтематикадан тестлар3класс мтематикадан тестларМатематикадан тестлар моро 3 класс итоги

Математикадан тестлар 3 класс

Математикадан тестлар 3 класс

Сары чәчәкләр акларына караганда 1гә кимрәк.

3 класс өчен математикадан биремнәр3класс мтематикадан тестлар3класс мтематикадан тестларМатематикадан тестлар моро 3 класс итоги

Математикадан тестлар 3 классМатематикадан тестлар 3 класс3 класс өчен математикадан биремнәр3класс мтематикадан тестлар

3класс мтематикадан тестлар

Математикадан тестлар моро 3 класс итоги

Сары чәчәкләр акларына караганда 2 гә кимрәк.

Математикадан тестлар 3 классМатематикадан тестлар 3 класс3 класс өчен математикадан биремнәр3класс мтематикадан тестлар3класс мтематикадан тестлар

Математикадан тестлар моро 3 класс итогиМатематикадан тестлар 3 классМатематикадан тестлар 3 класс3 класс өчен математикадан биремнәр

3класс мтематикадан тестлар

Сары чәчәкләр акларына караганда 8 тапкырга кимрәк.

3класс мтематикадан тестларМатематикадан тестлар моро 3 класс итогиМатематикадан тестлар 3 классМатематикадан тестлар 3 класс 3 класс өчен математикадан биремнәр 3класс мтематикадан тестлар 3класс мтематикадан тестларМатематикадан тестлар моро 3 класс итоги Математикадан тестлар 3 класс

8. Стаканга, чокырга, кувшинга кофе, сок һәм чәй салганнар. Стаканда кофе түгел. Чокырда сок та, чәй дә түгел. Кувшинда чәй түгел. Кайсы савытта нәрсә?

Математикадан тестлар 3 класс

3 класс өчен математикадан биремнәр

3класс мтематикадан тестлар

Кофе

Сок

Чәй

9. а) 5 мең һәм 5 берәмлек.

б) 5 мең, 5 дистә һәм 5 берәмлек.

в) 5 йөз, 5 дистә һәм 5 берәмлек.

г) 5 йөз, 5 берәмлек.

505

5055

555

5505

10. а) 3 тәүлек

б) сәгать

в) сәгать

г) тәүлек

6 сәгать

30 минут

12 минут

72 сәгать

3класс мтематикадан тестлар
map