Математикка 1 классДәрес темасы

Дәрес

саны

Дәрес төре

Планлаштырылган нәтиҗә

Универсаль уку гамәлләре

Дата

Искәрмә

по плану

фактически

1

Исәнме, мәктәп! (3)

1

Яңа тема өйрәнү

Математиканы өйрәнү,аны көндәлек тормышта мөһимлеген аңлату

ТБУУГ: мәгълүмат җиткерүче символларны “уку»

5.09

2

Бу төрле төстәге дөнья (4-5)

1

Уен-дәрес

Предметларны төсләре буенча чагыштыра белү.

ТБУУГ:әйләнә-тирә предметларын тикшерү-өйрәнү. №1-5.Рәсем нигезендә бирем үтәү.№5

6.09

3

Бертөрле һәм төрле формадагы дөнья (6-7)

1

Катнаш

Предметларны формалары буенча чагыштыра белү.

ТБУУГ:әйләнә-тирә дөнья предметларын тикшерүю№3-4

КУУГ:күршең белән хезмәттәшлек итү.№1

7.09

4

Уңда, сулда, өстә, аста (8)

1

Катнаш

Әйләнә-тирә пространствода ориентлаша белү.

ТБУУГ:объектларның пространствода төрлечә урнашу очракларын тикшерү. №1-2

ШУУГ:дәреслек геройларына, күршеңә ярдәм итү.№1

.

8.09.

5

Өстендә, астында, сулдарак, уңдарак, арасында (9)

1

Яңа тема өйрәнү

Әйләнә-тирә пространствода ориентлаша белү.

ТБУУГ:объектларның пространствода төрлечә урнашу очракларын тикшерү.№1-2

РУУГ: үз эшчәнлегеңне контрольгә алу,фишкалар ярдәмендә тикшерү.

12.09.

6

Яссы геометрик фигуралар (10-11)

1

Катнаш

Тирә-юньдәге предметларда геометрик фигураларны таный белү.

ТБУУГ:геометрик фигураларның үзлекләрен тасвирлау,чагыштыру.№1-3.КУУГ:күршең белән хезмәттәшлек итү.

ТБУУГ:рәсем нигезендә бирем үтәү.№4, Фишкалар кулланып бирем үтәү. №2-3.

13.09.

7

Туры һәм кәкре сызыклар (12-13)

1

Катнаш

Геометрик терминнарны истә калдыру.

ТБУУГ: фишкалар кулланып биремне үтәү.

№1,6.

14.09

8

Алда, артта (14)

1

Катнаш

Әйләнә-тирә пространствода ориентлаша белү.

ТБУУГ:объектларның пространствода төрлечә урнашу очракларын тикшерү. №1-2

ШУУГ:дәреслек геройларына, күршеңә ярдәм итү.№1

15.09.

9

Нокта (15)

1

Яңа тема өйрәнү

Ноктаны күзаллау.геометрик терминны истә калдыру.

КУУГ:күршең белән хезмәттәшлек итү.№1.

19.09.

10

Кисемтә, дуга (16-17)

1

Катнаш

Кисемтә,дуганы күзаллау , геометрик терминны истә калдыру

ТБУУГ: төшенчәләрнең предметлы моделен төзү.№2.4.

ШУУГ: дәреслек геройларына,күршеңә ярдәм итү.№1,2,4.

ТБУУГ:рәсем нигезендә биремнәр үтәү.№2,4.

20.09

11

Юнәлешләр (18)

1

Катнаш

Әйләнә-тирә пространствода ориентлаша белү.

ТБУУГ:тиңләштерү графы төзү.№3.ТБУУГ:рәсем нигезендә бирем үтәү .№2 Фишкалар кулланып бирем үтәү. №3.

ШУУГ:һөнәри үзбилгеләнү.

21

12

Уңга, сулга (19)

1

Катнаш

Әйләнә-тирә пространствода ориентлаша белү.

ТБУУГ:объектларның пространствода күчеп йөрүен тикшереп өйрәнү №1-3. КУУГ:күршең белән хезмәттәшлек итү.

ТБУУГ:рәсем нигезендә бирем үтәү.№3, Фишкалар кулланып бирем үтәү. №1.

22

13

Өскә, аска (20)

1

Катнаш

Әйләнә-тирә пространствода ориентлаша белү.

КУУГ:күршең белән хезмәттәшлек итү.№3

ТБУУГ:, Фишкалар кулланып бирем үтәү. №1.

26

14

Зуррак, кечерәк, бертөрле (21)

1

Катнаш

Предметларны размер буенча чагыштыра белү.

ТБУУГ:, Фишкалар кулланып бирем үтәү. №1-2.

27

15

Беренче һәм соңгы (22)

1

Катнаш

Беренче һәм соңгы төшенчәләре ярдәмендә күплекләрне тәртипкә китерү.

ТБУУГ:эзлеклелекне модельләштерү. ТБУУГ:, Фишкалар кулланып бирем үтәү.№3.

28

16

Аннан соң һәм аннан алда (23)

1

Яңа тема өйрәнү

Аннан соң,аннан алда терминнарын дөрес куллана белү.

ТБУУГ:рәсем нигезендә бирем үтәү .№2 Фишкалар кулланып бирем үтәү.№1,2

29

17

Бер һәм берничә (24-25)

1

Катнаш

Күплектән күрсәтелгән ия яисә ия булмаган бер яки берничә предметны аерып ала белү.

РУУГ: тормыш тәҗрибәсен куллана белү.№3 КУУГ: күршең белән хезмәттәшлек итү №6.

ТБУУГ:, Фишкалар кулланып бирем үтәү. №5

3.10

18-19

1 саны һәм цифры (26,27)

2

Уен-дәрес

1 санының микъдар һәм тәртип мәгънәсен аңлау,1цифрын белү.

ТБУУГ:сан ярдәмендә предмет һәм күренешләрне сурәтләү.№1,3 ШУУГ: дәреслек геройларына,күршеңә ярдәм итү.№ 5.6.

4.10.

5.10.

20

Кисешүче сызыклар һәм кисешү ноктасы (28)

Кисешүче сызыклар,кисешү ноктасы төшенчәләрен истә калдыру,линейка ярдәмендә сызык үткәрә белү.

ТБУУГ: хәрәкәтне модельләштерү №1. ТБУУГ:, Фишкалар кулланып бирем үтәү.№3

6.10.

21

Берсе артык (29)

1

Катнаш

Чагыштыра,гомумиләштерә белү.

ТБУУГ:текстны таблица моделенә күчерү.№3

ТБУУГ:фикерләүдә логик чылбыр төзү.№1-3

10.10.

22

Бер һәм бер дә юк (30-31)

1

Катнаш

“берәү дә юк” сүзтезмәсен дөрес куллана белү

КУУГ: күршең белән хезмәттәшлек итү №5.

ТБУУГ:, Фишкалар кулланып бирем үтәү. №1 ТБУУГ:рәсем нигезендә бирем үтәү№2,5.

11.10

23

0 саны һәм цифры (32-33)

1

Катнаш

0 санының микъдар мәгънәсен белү.

ТБУУГ:, Фишкалар кулланып бирем үтәү№3

КУУГ:күзаллау,фаразлау.№5

12

24

Кисешмәүче сызыклар (34)

1

Катнаш

Кисешмәүче сызыклар,паралелль сызыклар төшенчәләрен белү,линейка ярдәмендә сызык үткәрү.

ТБУУГ:әйләнә-тирә дөньяны танып-белү.№2

ТБУУГ:фикерләүдә логик чылбыр төзү №1.

КУУГ:күршең белән хезмәттәшлек итү.

13

25

Предметлар пары (35)

1

Яңа тема өйрәнү

“сул”,”уң” төшенчәләрен кулланып, пардагы предметларны аера белү

РУУГ: тормыш тәҗрибәсен куллана белү.№1.3 КУУГ: күршең белән хезмәттәшлек итү №3

ТБУУГ:, Фишкалар кулланып бирем үтәү.№2

17

26

2 саны һәм цифры (36-37)

1Страницы: Первая | 1 | 2 | 3 | ... | Вперед → | Последняя | Весь текст
map