Мсткыйль эшлр1 классСафин Рөстәм

Мөстәкыйль эш № 1

Өскә сулга түгәрәк, аска уңга өчпочмак, аска сулга кисемтә, өскә уңга дуга ясарга.

Кечкенә турыпочмаклыктан зур турыпочмаклыкка ук җибәр.

Ике ноктаны башта туры сызык белән, аннары кәкре сызык белән тоташтыр.

* Дәвам ит.
map