Оформлення реферату аспіранта/Оформлення реферату/

/титульна сторінка/

Львівська національна академія мистецтва

Кафедра соціально-гуманітарних наук

РЕФЕРАТ

на матеріалі прочитаної англомовної мистецтвознавчої літератури:…

/подати бібліографію в оригіналі/

Аспірант / пошукувач

/прізвище ініціали, підпис/

Науковий керівник дисертації

/прізвище ініціали, підпис/

Консультант з англійської мови

ст. викл. Бурак М.І.

/підпис/

Львів 2013

/Структура реферату/

Розділ перший. /реферування українською мовою англомовного джерела

– 15-20 сторінок А4/

Розділ другий. /англійсько-український словник термінів мистецтва на

матеріалі прочитаної англомовної літератури – 100 термінів/

Розділ третій. /анотація англійською мовою теми дисертації аспіранта/

пошукувача – 1,5 сторінки/

/Структура іспиту/

Переклад письмово і усно оригінального тексту з англійської мови /з

допомогою словника/

Реферування письмово і усно англійською мовою україномовного

тексту

Граматичний тест /пояснити письмово і усно підкреслене граматичне

явище/

4. Бесіда на тему дисертації аспіранта/пошукувача
map