Планы практических по ИЗЛПрактичне заняття № 1 П.Корнель. «Сід«

Класицизм як художня система в літературі XVII ст.

Драматургічна спадщина П.Корнеля. Становлення жанру класицистичної трагедії у творчості митця. «Друга манера» драматурга.

«Битва з приводу «Сіда».

Джерела сюжету п’єси. Жанрові особливості твору П.Корнеля.

Образи центральних персонажів трагедії «Сід». Конфлікт почуття й обов’язку.

Література

История зарубежной литературы XVII века // Под ред. З.И.Плавскина. -М., 1987.

Давиденко В., Величко М. Історія зарубіжної літератури XVII- XVIII ст.-К.,2007.

Шалагінов Б. Класицизм у французькій літературі // Всесвітня література та культура. — 2004. — № 2.

Артамонов С.Д. Зарубежная литература XVII- XVIII вв. Хрестоматия. -М., 1982.

Практичне заняття № 2

П.Кальдерон. «Життя є сон».

Основні риси барокової естетики.

Життєвий шлях П.Кальдерона. Огляд творчості. Жанрово-тематичні групи творів.

П’єса «Життя є сон» — зразок барокової драми:

фабула твору;

зміст назви;

духовна еволюція Сехізмундо;

алегоричний зміст п’єси, її релігійно-філософський характер.

Література

Давиденко Г., Величко М. Історія зарубіжної літератури ХУН-ХУШ ст., -К., 2007.

История зарубежной литературьі XVII века // Под ред. З.И.Плавскина. -М., 1987.

Галич О., Назарець В., Васильєв Є. Теорія літератури. — К., 2001.

Шалагінов Б. Творчість письменників Бароко // Зарубіжна література. — -2004. -№1.

Рогозинський В. «Нам долю не перемогти…» // Зарубіжна література в навчальних закладах. — 1999. — № 2; Всесвітня література та культура. -2004.-№12.

Назарець В. Блукання людини в гріховному світі // Зарубіжна література в навчальних закладах. — 1999. — № 11.

Андроник А. Победить в себе зверя // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. — 1998. — № 11.

Артамонов С.Д. Зарубежная литература XVII- XVIII вв. Хрестоматия. -М., 1982.

Практичне заняття № З

Комедійний театр Мольєра.

Мольєр — творець класичної комедії. Життя і творчість митця.

Естетичні погляди комедіографа.

Художня специфіка «високої комедії» Мольєра.

Ідейна спрямованість, особливості конфлікту п’єси «Тартюф». Засоби комічного у творі. Образ Тартюфа.

Історія створення комедії «Міщанин-шляхтич». Суть конфлікту, жанрові особливості, система образів твору.

Література

Давиденко В., Величко М. Історія зарубіжної літератури XVII- XVIII ст. -К, 2007.

История зарубежной литературьі XVII века // Под ред. З.И.Плавскина. -М., 1987.

Мірошниченко Л. Чотири уроки у Мольєра // Зарубіжна література в навчальних закладах. — 1998. — № 2, 3.

Ніколенко О. Король комедії // Всесвітня література та культура. — 2001. -№5.

Гороніс К. Він знав Журдена і Тартюфа // Всесвітня література та культура. — 2002. — № 9.

Стороженко Л. Театр Мольєра: традиції і новаторство // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. — 2002. — № 12.

Класицизм Мольєра // Всесвітня література та культура. — 2005. — № 7.

Шалагінов Б. Жан-Батіст Мольєр // Всесвітня література та культура. -2004. — № 2.

Лімборський І. Сміх, що робить людей серйозними // Зарубіжна література в навчальних закладах. — 1996 — № 3.

Аналіз питань у зошитах для практичних занять, конспект

запропонованих джерел

Практичне заняття № 4

Д.Дефо. «Робінзон Крузо»

Літературна творчість Д.Дефо.

Життєва основа роману «Робінзон Крузо». Художня трансформація життєвого матеріалу.

Особливості оповідної манери.

Образ Робінзона.

Розкриття соціофілософських проблем епохи у романі.

Читацьке сприйняття роману Д.Дефо.

Література

Білик Н. Знайомі і призабуті пригоди Робінзона // Дефо Д. Життя й чудні та дивовижні пригоди Робінзона Крузо.. — X., 2004.

История зарубежной литературьі XVIII века / Под ред. Л.Сидорченко. -М.,2001.

Шалагінов Б. Зарубіжна література: Від античності до початку XIX ст.: Історико-естетичний нарис. — К., 2004.

Шалагінов Б.Література «просвітницького раціоналізму» в Англії // Всесвітня література та культура. — 2004. — № 1.

Практичне заняття № 5

Дж. Свіфт. «Мандри Гуллівера«

Життєвий шлях Дж.Свіфта. Сатиричне спрямування його творчості.

Роман «Мандри Гуллівера»:

джерела сюжету;

фабула;

образ Гуллівера;

сатира на сучасне суспільство;

скептичне переосмислення раціоналізму.

3.Полеміка Дж.Свіфта з Д.Дефо.

Література

История зарубежной литературьі XVIII века / Под ред. Л.Сидорченко. -М., 2001.

Шалагінов Б. Зарубіжна література: Від античності до початку XIX ст.: Історико-естетичний нарис. — К., 2004.

Шалагінов Б. Джонатан Свіфт і його «Мандри Гуллівера» // Свіфт Дж. Мандри до різних далеких країн світу Лемюедя Гуллівера… — X., 2004.

Практичне заняття № б

Творчість Ф.Шиллера

Життєвий шлях письменника. Творча біографія. Шиллер і Гете.

Естетичні погляди Ф.Шиллера («Листи про естетичне виховання людини», «Про наївну і сентиментальну поезію»).

Художні особливості балад.

Особливості розвитку дії у драмі «Розбійники». Основні проблеми твору.

Своєрідність художнього конфлікту в п’єсі «Підступність і кохання». Образи центральних персонажів.

Драма «Вільгельм Телль». Основа сюжету. Образ головного героя.

Література

История зарубежной литературьі XVIII века / Под ред. Л.Сидорченко. -М., 2001.

Шалагінов Б. Німецька література Х-ХУПІ ст. // Вікно в світ. — 1999. -№1.

Логвін Г. Розбиті серця: Фердінанд і Луїза // Зарубіжна література в навчальних закладах. — 1999. -№11.

Логвин Г. «Майстерно ти стріляєш з лука, Телль» // Зарубіжна література в навчальних закладах. — 1999. — № 9.

Ніколенко О. «Ах, коли ж воскреснем ми душею?» // Зарубіжна література в навчальних закладах. — 1998. — № 11.

Шалагінов Б. Про зцілення залізом і вогнем // Зарубіжна література в навчальних закладах. — 1996. — № 12.

Руда Т. Шиллер і романтизм. «Вільгельм Телль» як «народна п’єса» // Всесвітня література та культура. — 2002. — № 2.

Шахова К. Фрідріх Шиллер // Шиллер Ф. Лірика. Драми. — X., 2004.

Практичне заняття № 7

Й.-В.Гете. «Фауст»

Багатогранність художньої спадщини Й.-В.Гете. Лірична поезія. Роман «Страждання юного Вертера». Трагедія «Фауст»:

історія створення;

джерела сюжету;

композиційні і жанрові особливості;

розвиток образу Фауста;

філософський сенс протистояння Фауста і Мефістофеля.

Література

История зарубежной литературьі XVIII века / Под ред. Л.Сидорченко. -М., 2001.

Шалагінов Б. Німецька література Х-ХУЇЇІ ст. // Вікно в світ. -1999. -№ 1.

Шалагінов Б. «Фауст» Гете: Містерія. Міф. Утопія. -К., 2002.

Шалагінов Б. Трагедія Гете «Фауст» // Зарубіжна література в навчальних закладах. — 2004. — № 12.

Логвин Г. Протистояння Фауста і Мефістофеля // Зарубіжна література в навчальних закладах. — 1999. — № 4.

Практичне заняття № 8 Й.-В.Гете. «Фауст»

1.Історія написання трагедії «Фауст».

Джерела сюжету трагедії «Фауст» (легенда про доктора Фауста, її літературні обробки).

Жанрова своєрідність твору.

Образ Мефістофеля.

Образ Фауста.

Філософська проблематика твору И.-В.Гете.

Література

История зарубежной литературьі XVIII века / Под ред. Л.Сидорченко. -М., 2001.

Шалагінов Б. Німецька література Х-ХУІІІ ст. // Вікно в світ. — 1999. — № 1.

Шалагінов Б. «Фауст» Гете: Містерія. Міф. Утопія. — К., 2002.

Доктор Фауст. Легенда // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. — 1999. — № 8.

Шалагінов Б. Трагедія Гете «Фауст» // Зарубіжна література в навчальних закладах. — 2004. — № 12.

Шалагінов Б. Історія одного бунту // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. — 2000. — № 12.

Шалагінов Б. «Фауст» Гете як ораторія // Всесвітня література та культура. -2003. -№ 1.

Филина И. Философско-зтические проблеми в трагедии И.-В.Гете «Фауст» // Всесвітня література та культура. — 2001. — № 4.
map